<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=9535900;type=brand0;cat=micro0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;ord=1;num=1?" " 1"" alt="" "">
Request a Demo

  Biologické vědy Indigo

  Co kdyby mikroorganismy pomáhaly rostlinám bránit se?

  Již od svého vzniku je Indigo Ag lídrem v oblasti vědeckých inovací. Využívámeznalosti mikrobiologie, strojní učení a digitální technologie, aby bylo zemědělství produktivnější, ziskovější a udržitelnější.

  I když jsou naše cíle více než ambiciózní, dosahujeme úspěchů tím, že začínáme maličkostmi – na mikroskopické úrovni.

  Cílem bylo objevit mikroorganismy s největším pozitivním vlivem na zdraví a výnos plodin, proto i tým Indigo's Biologicals hledá celosvětově silné a prosperující rostliny mezi méně prosperujícími druhy. Tyto „přeživší“ rostliny by mohly mít určitou mikrobiální výhodu na polích, kde jsou vystaveni vysokému stresu. 

  V laboratořích Indigo vědci izolují a identifikují endogenní bakterie a houby, které umožnily těmto rostlinám odolat nepříznivému prostředí a škůdcům. Tyto zcela přirozené mikroorganismyse následněformulují tak, aby byly snadno použitelné v technologiích ošetření osiv jako součást portfolia Indigo. Jelikož využívané mikroorganismy jsou důkladně testované a vybíranéz hlediska kompatibility s chemickými ošetřenímiosiva, metodami výsadby a strategiemi péče o rostliny, poskytovatelé osiv a zemědělci mohou dodržovat pokyny pro použití výrobků Indigo a bezproblémově kombinovat produkty Indigo se stanovenými postupy ošetření. Jelikož jsme výrazně investovali do skladovatelnosti a stability, osivo ošetřené biologickou technologií Indigo® si zachová životaschopnost a účinnost i v období mezi nákupem a výsadbou – dokonce i po týdnech skladování na farmě.

  Indigo® Biological
  Technologie

  Prospěšné mikroorganismyod společnosti Indigo mají schopnost chránit plodiny před téměř každým abiotickým stresem, který si dokážete představit – od extrémních teplot a nedostatku vody až po půdy s nedostatkem živin. Tím, že mikroorganismy v biotrinsických výrobcích Indigo pomáhají chránit rostliny před náročnými podmínkami a zlepšují jejich využívání zdrojů, mají potenciál zlepšit výnosy a zároveň snížit vstupy.

  Co odlišuje naše biologické portfolio

  Snažíme se dosáhnout co nejlepšího výkonu ve své třídě v rámci našeho portfolia plodin. Samotné laboratorní testování a pokusy na malých parcelách nestačí k dosažení našich vysokých standardů proto spolupracujemes farmáři, kde hodnotíme naše ošetření osiva v reálných podmínkách v komerčním měřítku. Máme také to štěstí, že zaměstnáváme a spolupracujeme s některými z top vědců v oboru– vědeckými poradci, výzkumnými univerzitami a dalšími spolupracovníky – s desetiletími bohatých zkušeností v oblasti mikrobiologie pro posílení vývoje našich produktů

   

   

  indigo_biological_science_web_2021

   


  Kam směřujeme

  V předchozích desetiletích se zemědělská produktivita s příchodem nových technik šlechtění, syntetických hnojiv a jiných průmyslových technologií neustále zvyšovala. Tento růst se však zastavil a produktivitastagnuje. Namísto tradičního průmyslového přístupu se zaměřujeme na posilování rostlin proti environmentálním tlakům a škůdcům, kteří brání potenciálnímu zdvojnásobení nebo dokonce ztrojnásobení globální sklizně. Přesně toto je budoucnost, kterou si představuje Indigo. Mikrob za mikrobem – pomalu pracujeme na tom, abychom prolomili strop produktivity a zvýšili laťku efektivnějšího zemědělství.

  Co odlišuje způsob ošetření osiva Indigo®: naše mikroorganismy