Request a Demo

  O Indigo Ag

  Indigo využívá vědu a technologii na pomoc zlepšení udržitelnosti a ziskovosti zemědělského průmyslu.

  naše poslání

  Využíváme sílu přírody, abychom pomohli farmářům postarat se o planetu udržitelným způsobem

  Od roku 2013 se snažíme o inovativní způsoby, přítomné ve vědě a technice a využíváme je v zemědělství jako hnací síly udržitelnosti a ziskovosti. V rámci naší mise se zaměřujeme na čtyři klíčové principy:

  • Pomoc farmářům zvýšit ziskovost a zdraví půdy
  • Zlepšení množství, kvality a sledovatelnosti potravin dostupných pro spotřebitele
  • Ochrana životního prostředí snižováním a odstraňováním škodlivých skleníkových plynů z atmosféry a zároveň podporováním udržitelných postupů obhospodařování půdy
  • Vytváření dlouhodobé hodnoty pro naše akcionáře
  INDIGO PŮVOD

  Řídíme se hypotézou, že mikrobi dokážou ochránit rostliny před neustále se měnícím klimatem

  Naše společnost byla postavena na zjištění, že mikrobi v rostlinách a kolem nich mají potenciál dramaticky zlepšit odolnost plodin tváří v tvář stresu (včetně sucha, tepla, chladu, patogenních bakterií, hub a hmyzu) a nabídnout udržitelné prostředky a zlepšení výnosů plodin vzhledem ke změně klimatu.

  Tato základní linie voří základ naší mise využít znalosti přírody, abychom pomohli farmářům udržitelně živit planetu a zároveň postupně rozšiřovat nabídku našich výrobků.

  Co děláme

  Vyvinuli jsme integrovanou obchodní platformu, umožňující zemědělcům a dalším účastníkům zemědělského průmyslu osvojit si příležitosti udržitelnosti a následně z nich profitovat. Naše základní biologické a digitální produkty v rámci této platformy – Carbon, biologické, a Market+™ – jsou integrovány do celého dodavatelského řetězce pro optimalizaci způsobu, jakým se celosvětově vyrábějí, získávají a distribuují základní plodiny.

  Indigo
  Podle čísel

  Nature-Farming - Farming - farming-barn-1
  8 MLN
  globální stopy v akrech
  Nature-Farming - Farming - farming-wheat
  ~ 133 K
  Emise 133 000
  uhlíkových kreditů
  Farmer
  300 +
  Více než 300 globálních obchodních partnerů
  Icone_lavoura
  25
  komerčních biologických produktů
  IND_globe_icon-1
  9
  zemí
  Vize a účel

  Udržitelné zemědělství s pozitivním dopadem na planetu

  Zemědělství může být jedním z nejbezprostřednějších a nejškálovatelnějších řešení klimatických změn. Jsme průkopníky nového hnutí, které nazýváme Planet Positive: řešení nad rámec snižování klimatických škod aktivním zvrácením přímého dopadu prostřednictvím škálovatelného odstraňování uhlíku z atmosféry.

  Naší vizí je odhalit sílu zemědělství tvorbou škálovatelných řešení; ty jsou zacíleny na naléhavé problémy zemědělců a agropodniky a zároveň uspokojují poptávku korporací po řešeních udržitelnosti. Doplňují tak již existující komoditní systém, díky čemuž budou aktuální operace zemědělců ještě ziskovější a z dlouhodobého hlediska finančně a environmentálně udržitelnější.

  Naše věda a technika

  Založeno na vědecko-technologických poznatcích

  V průběhu let jsme výrazně zainvestovali do výzkumu a vývoje v oblasti půdy, plodin, dat, geoprostorové vědy a mikrobiologie. Díky tomuto přístupu jsme vybudovali hluboké vědecké odborné znalosti a škálovatelnou technologii – oba aspekty představují jádro naší integrované obchodní platformy.
  Naše kultura

  Rostoucí komunita založená na hodnotách

  Naše základní hodnoty a společné poslání nám pomáhají RŮST nejen jako organizaci, ale také jako lidem.

  Indigo má unikátní pozici v rámci partnerství se zúčastněnými stranami v celém zemědělském ekosystému. Cílem je rozvíjet toto odvětví tak, aby bylo efektivnější a prospěšnější pro planetu. Indigo je lídrem a podporuje technologii zlepšující ziskovost farem, zatímco je v souladu s rostoucí touhou spotřebitelů po nízkouhlíkových, zdravějších potravinách a vláknině.

  Dean Banks, generální ředitel a prezident společnosti Indigo

  Zjistěte více informací